Bijzondere vrijwilligersbijeenkomst 3 februari 2024.

Vijf-en-veertig vrijwilligers zijn op zaterdag 3 februari naar de ruimte van Pluk! Fysiotherapie gekomen in de Rijnauwenstraat 1 voor de inmiddels traditionele nieuwjaarsbijeenkomst.

Ook deze keer wordt iedereen persoonlijk welkom geheten door Anneke Welschen van Alphen, die een sticker op elke trui of jasje plakt met de naam en het rayon, waar de betreffende vrijwilliger bij hoort. Op deze manier kan iedereen heel gemakkelijk de eigen ‘collega’s ‘ opzoeken.

Een kopje koffie of thee met een soesje om te beginnen. Al snel ontstaan er geanimeerde gesprekken.

Na een half uurtje wordt iedereen verzocht om in de grote zaal plaats te nemen en heet Walter Bakx, projectleider in het kernteam, alle aanwezigen van harte welkom. In het bijzonder drie nieuwe vrijwilligers uit postcodegebied 4834, én één vrijwilliger vanuit de binnenstad.

Op de tafels liggen inkijk exemplaren van het jaarverslag 2023 en Walter vertelt het één en ander over wat er in het afgelopen jaar allemaal is bereikt. Het hele jaarverslag is te vinden op www.buurtkrachtbreda.nl

Janhenk van Berkel houdt vervolgens een enthousiast verhaal over het in september opgezette Repair Café in onze wijk. Een initiatief vanuit Buurtkracht, dat grote belangstelling geniet vanuit heel Breda met ook handige helpers vanuit andere Bredase Repair cafés en cliënten vanuit de hele stad.

Iedere eerste woensdag van de maand kan men daar terecht in de Muiderslotstraat 150 in een gebouw van GGZ Breburg van 14.30u tot 17.00u. Tot nu toe zijn er gemiddeld zo’n dertig mensen per middag, die zich aanmelden voor reparatie van van alles en nog wat.

Daarna vraagt Walter Bakx aan Tommes van Ierssel om even naar voren te komen. Tommes heeft vanaf het begin van Buurtkracht4834 ook zelf allerlei klusjes gedaan, vervoer, gesprekjes met wijkbewoners, is Buurtcontactpersoon (BCP-er) geweest en lid van het Kernteam geworden, nadat Riet Hammen was gestopt. Hij heeft al die jaren vanaf 2015 de coördinatie gedaan en vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld. De eerste jaren in een excel bestand, maar sinds 1,5 jaar heeft hij samen met zijn partner Anneke Welschen van Alphen het nieuwgebouwde digitale administratieve systeem leren kennen en gebruiken. Dit digitale systeem is door vrijwilliger Joris Beek, die expertise heeft op dit gebied, in elkaar gezet. Het kostte wel een half jaar om het systeem goed te leren gebruiken en met Joris samen alle kinderziektes er uit te halen en praktische aanvullingen er goed in te zetten. Door dit systeem kunnen we veel beter zien door wie en wanneer een vrijwilliger waarvoor is ingeschakeld, of de taak is voltooid of blijvend is of dat er nog gezocht wordt naar een goede match.

Helaas moest Tommes vanwege zijn afnemende gezondheid een half jaar geleden met zijn vrijwilligerswerk stoppen. Janhenk van Berkel heeft een deel van zijn taken overgenomen. Anneke en hij delen nu samen de coördinatie van vraag en aanbod. Vandaag wordt Tommes, tot zijn grote verrassing, door het Kernteam tot erelid benoemd van Buurtkracht4834. Hij is daarmee de tweede, die deze eretitel krijgt. De eerste was Riet Hammen, de grondlegger van Buurtkracht4834.

Na een leuke toespraak door Kernteamlid Harry Boschloo krijgt hij de oorkonde uitgereikt, die bij deze titel hoort.

Na een welverdiend applaus van alle aanwezigen bedankt Tommes het huidige Kernteam, -Walter, Harry en Anneke,- en benadrukt, dat hij het altijd met heel veel plezier heeft gedaan en dat het uiteindelijk de vrijwilligers zijn, die het echte werk doen.

Dan is het tijd voor een proost, een drankje en een hapje en uiteraard de beroemde bitterballen.

Volop tijd om nieuwe contacten te leggen of om oude bekenden te ontmoeten.

Al met al een zeer geslaagde middag.

Kernteam Buurtkracht4834