Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beleid Buurtkracht 4834

 

Datum             17 mei 2018

Versie             1.2

 

Vrijwilligersorganisatie Buurtkracht 4834 heeft de privacy verklaringen opgesteld. Deze voldoen hiermee aan de specifieke eisen die de wet AVG stelt aan dit type organisatie.

 

Onderstaande eisen betreffen inhoud, toegankelijkheid en duidelijkheid van de informatie.

Voor al uw vragen omtrent het recht dat u heeft, zoals het recht op inzage, correctie en verwijdering, kunt u terecht bij de Gegevensverwerkende. In geval van Buurtkracht 4834 zijnde:

Naam:             Dhr. Tommes van Ierssel

Functie:           Coördinator

Email:             4834@buurtkrachtbreda.nl

Telefoon:        06 30 711 712

Website:         www.buurtkrachtbreda.nl

 

De doeleinden en rechtsgrond van de verwerking van uw gegevens in ons beveiligde administratiesysteem zijn als volgt:

 1. In het administratiesysteem zijn de volgende gegevens opgeslagen.
  1. Uw naam, adres, email adres, telefoonnummer, geslacht, of u een hulpvrager of hulpbieder bent, en uw leeftijd.
  2. Wij hebben deze gegevens nodig om te kunnen vaststellen in welk deel u woont binnen het postcodegebied 4834 en wie derhalve uw Buurt Contact Persoon (BCP’er) is. Dit om direct hulp te kunnen bieden binnen een kleine straal rondom de hulpvrager.
  3. Het telefoonnummer en/of emailadres hebben wij nodig om een kennismakingsafspraak te maken dan wel om meer/nadere informatie te vragen.
  4. Uw leeftijd en geslacht is nodig voor het jaarverslag dat wij moeten maken voor de Gemeente Breda, voor het verkrijgen van subsidie. Uw geslacht- en leeftijd gegevens worden alleen gebruikt voor statistische doeleinden zonder dat deze in het jaarverslag naar de persoon herleidbaar is.
 2. Uw gegevens zullen niet verstrekt worden aan derden tenzij u toestemming heeft gegeven om uw info door te geven aan onze Buurtcontact persoon, en/of Professionele hulporganisaties zoals onder andere wijkverpleegkundigen, ergo therapeute, woonzorgbeheerders en maatschappelijk werkers.
 3. De bewaartermijn van de gegevens is zolang als u hulp vraagt aan de betreffende vrijwilligersorganisatie dan wel uzelf heeft aangegeven als hulpbieder/vrijwilliger op te willen treden.
 4. Alle betrokkenen hebben recht op inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens of gedeeltes daarvan. Dit kan u doen door contact op te nemen met de Gegevensverwerkende.
 5. De privacyverklaring is op genomen op onze website en u kunt deze altijd raadplegen.
 6. Indien u niet in de gelegenheid bent om dit online in te zien dan kunt een geschreven exemplaar opvragen bij eerdergenoemde Gegevensverwerkende.