Eindelijk weer contact met elkaar

Zaterdagmiddag 18 september was het gelukkig, na anderhalf jaar Corona,  mogelijk om elkaar live te ontmoeten op een vrijwilligersbijeenkomst.

Ruim veertig vrijwilligers kwamen rond 16.00u naar Pluk! Fysiotherapie, waaronder ook initiatiefnemer van het eerste uur Riet Hammen.

Riet heeft vorig jaar haar functie van projectleider neergelegd en is in januari 80 jaar geworden. Dat konden we toen vanwege de coronamaatregelen niet uitgebreid samen vieren, maar op deze 18e september kon het Kernteam, bestaande uit Walter Bakx, Harry Boschloo, Tommes van Ierssel en Anneke Welschen van Alphen, alsnog Riet een grote bos bloemen overhandigen en haar benoemen tot Erelid van Buurtkracht4834. Trots toonde ze een mooie ingelijste Oorkonde aan de aanwezigen, die dit gebaar met een hartelijk applaus voor haar inzet gedurende meer dan zes jaar onderstreepten.

Bloemen waren er ook voor Judith Suurmeijer en Tineke Stoffels, beiden BCPers vanaf het eerste begin. Zij nemen afscheid als buurtcontactpersoon, maar blijven toch betrokken bij Buurtkracht4834, omdat ze als vrijwilliger mee blijven doen met de inloop koffieochtenden op zaterdagochtend bij Pluk!

Walter Bakx zette als projectleider ook nog vrijwilliger Willem van den Biggelaar in het zonnetje en in de bloemen.. Hij doet met veel enthousiasme heel veel kleine en grotere klusjes voor bewoners in onze wijk.

Een terugblik op de laatste anderhalf jaar Buurtkracht4834 toonde aan, dat er nog steeds meer dan 115 vrijwilligers actief zijn. Enkelen zijn gestopt, maar ook nieuwe enthousiaste vrijwilligers stonden klaar om zich in te zetten voor onze wijkbewoners.

Nieuwe aanvragen zijn binnen blijven komen en konden, met in acht nemen van de coronamaatregelen, vrijwel altijd worden gehonoreerd.

Zelfs vervoer naar vaccinatieplaatsen is verschillende keren via ons geregeld.

Daarna was er voldoende tijd om met elkaar bij te praten onder het genot van een hapje en een drankje. Het was weer ouderwets gezellig en iedereen vond het fijn, dat dit weer kon.

Anneke Welschen van Alphen