September 2020 – Koffieochtend en Corona

Beste mensen, 

Na een half jaar strikte Coronamaatregelen hebben we de mogelijkheden verkend om de inloop koffie ochtenden op zaterdag weer op een veilige manier op te starten. We weten dat veel mensen dat gezellige zaterdagochtend gebeuren heel erg hebben gemist. ( en wij als vrijwilligers ook) Toch zijn we unaniem tot de conclusie gekomen, dat het in de huidige omstandigheden niet verstandig is om de koffieochtend weer te organiseren, hoe jammer dat ook is. ‘We’ zijn enkele actieve vrijwilligers van Buurtkracht, een bewoonster van het Rhijnstede complex, onze vrijwillige projectleider Riet Hammen en Frans van der Brugge, de fysiotherapeut eigenaar van fysiotherapiepraktijk Pluk! Met de huidige corona beperkingen kunnen er slechts max. 8 mensen ontvangen worden in de ruimte bij Pluk! met in acht nemen van 1,5m afstand. Omdat we vinden, dat we niemand kunnen wegsturen, zou er vantevoren gereserveerd moeten worden. Dus het idee van een inloop voor alle mensen die in ons postcodegebied wonen, is daarmee weg. 

Iedereen moet via de voordeur naar binnen, omdat daar de handen kunnen worden gedesinfecteerd. 

We zijn verplicht om namen en telefoonnummers te noteren van de aanwezigen. Mensen, die verkouden zijn of lichte klachten hebben, moeten zelf zo verstandig zijn, niet te willen komen. 

Daarnaast is het zo, dat 1 zaterdag per maand de ruimte gebruikt wordt voor de fysiotherapiecursus van Frans en dat kan natuurlijk in deze omstandigheden niet samen gaan met andere gasten. 

En heel belangrijk: de mensen in ons postcodegebied4834 , waar we het voor willen doen, behoren allemaal tot de meest kwetsbare groep. 

We vinden het al met al dus niet verstandig om weer te beginnen. 

Afgesproken is, dat begin volgend jaar opnieuw bekeken wordt, wat er kan. 

Blijf voorzichtig , let op jezelf en op elkaar op 1,5m afstand, spreek elkaar daar ook op aan! 

We hopen allemaal, dat 2021 ons meer mogelijkheden gaat brengen. 

Hartelijke groet, namens onze vrijwilligers van Buurtkracht4834 

Anneke Welschen van Alphen 

Tel. Buurtkracht4834: 06 30 711 712