Nieuwsbrief december 2020

In de afgelopen maanden is er, ondanks corona, toch best veel gebeurd in onze 4834 wijk.

Afscheid van initiatiefnemer en projectleider Riet Hammen

Riet Hammen, de initiatiefneemster en vrijwillig projectleider van Buurtkracht heeft na zes heel actieve jaren besloten om een stap terug te doen. Het feit dat ze begin volgend jaar de gezegende leeftijd van 80 jaar hoopt te bereiken, vond ze een goed moment om het stokje over te dragen aan Walter Bakx. Officieel gaat dat nu per 1 januari 2021 gebeuren.

Alle beroepskrachten, die in onze wijk actief zijn, hebben inmiddels daarover bericht gekregen, evenals de Gemeente Breda. 

Uiteraard blijft Riet betrokken bij onze activiteiten en als het enigszins kan, willen we haar afscheid op gepaste wijze met allen, die betrokken zijn bij Buurtkracht, gestalte geven. Door de Corona maatregelen is het nog allesbehalve duidelijk wat er begin volgend jaar mogelijk is.

Maar we laten dit hoe dan ook niet zomaar voorbij gaan!

 Lees: Afscheidsbrief Riet

Kernteam Buurtkracht4834

Walter is ons gezicht naar buiten toe, zal voortaan oa de contacten onderhouden met de beroepskrachten in ons werkgebied. Hij vormt vanaf nu samen met Harry Boschloo, onze penningmeester, Tommes van Ierssel, coördinator, en Anneke Welschen van Alphen, BCPer van rayon C, het Kernteam van Buurtkracht 4834. Het Kernteam is ook aanspreekpunt voor de BCPers en waar nodig ook voor onze vrijwilligers.

 

Geen vergaderingen en bijeenkomsten door Corona

Helaas is ons kwartaaloverleg met alle in onze wijk actieve organisaties, het zgn Rhijnstede-overleg, helemaal stil komen liggen dit jaar. 

Overleg met alle BCPers (BuurtContactPersonen) is alleen via telefoon en app mogelijk geweest. 

De koffie ochtenden op zaterdagochtend konden vanaf maart niet meer plaats vinden bij Pluk! Fysiotherapie en in het Trefpunt bij Amarant.

Een gezellige bijeenkomst voor alle vrijwilligers, die we normaal gesproken in januari en in september organiseren zat er niet meer in!

De zomer was lichter in alle opzichten

Toen in de zomerperiode er wat meer mogelijk was, zijn ook de vrijwilligers, die dat aan durfden, weer op bezoek gegaan bij hun cliënten, liefst buiten en dat was heerlijk voor iedereen. We konden ook vervoer per auto uitvoeren, kleine klusjes in huis oplossen, een tuintje bijwerken,

Nog meer jongeren actief

Er gebeurden ook mooie dingen:

  • In plaats van introductiefeesten en activiteiten binnen de studentenverenigingen, kwamen er opdrachten voor studenten om maatschappelijke activiteiten te ontplooien zoals een taart bakken voor de buurvrouw en boodschappen doen voor of met iemand die dat niet alleen kan.

Zo heeft een Buurtkracht cliënte een hele leuke middag gehad dankzij een student van de Rotterdamse Universiteit. Deze twintigjarige is, samen met zijn vriendin, met deze mevrouw boodschappen gaan doen met de rolstoel en na afloop hebben ze samen een heerlijk ijsje gegeten op het terras bij de Burcht.

  • Een 19-jarige dochter van een van onze vrijwilligers studeert aan de Sociale Academie, woont nog thuis en omdat er zoveel online gebeurt voor haar opleiding, heeft ze tijd over. Ze heeft zich aangeboden om vrijwilligerswerk te doen en bezoekt nu een keer per week een oudere eenzame dame. Voor allebei Fijn!

Tweede Coronagolf

In november kwam de tweede coronagolf samen met de herfst. De maatregelen weerden weer strenger. Gelukkig hadden we dankzij Rotary Breda Zuid nog budget om alle cliënten opnieuw een kaart te sturen in deze donkere dagen. En ook nu waren heel veel mensen, vooral ouderen,  daar erg blij mee en ontvingen we dankbare telefoontjes.

Inmiddels hebben we helaas afscheid genomen van twee BCPers: Tineke Stoffels en Rien van de Capelle, werkers van het eerste uur. Gelukkig zijn de coördinatietaken in hun rayons overgenomen door Clary Wytzes en Reinier van het Hof. Willem van de Biggelaar is geen BCPer meer maar blijft wel actief als vrijwilliger.

In november en december hebben de BCPers hun vrijwilligers bezocht en hen een doosje Merci chocolade gebracht. Afgegeven aan de deur met even een praatje. Het is anders dan een echte vrijwilligersbijeenkomst met zijn allen, maar de onderlinge verbondenheid en waardering konden we toch ook op deze manier laten blijken.

Financiële bijdrage Rotary Zuid Breda

Buurtkracht 4834 is heel blij met de financiële bijdrage van Rotary Breda Zuid voor het afgelopen jaar. Daarmee hebben we de Beeldbel-actie ondersteund, twee keer al onze cliënten een kaart kunnen sturen en de vrijwilligers een doosje Merci chocolade als dank voor hun inzet gebracht. Gelukkig weten we al dat we ook volgend jaar van de Gemeente Breda weer een financiële bijdrage krijgen.

Sinterklaas

Ook de Sinterklaasviering was dit jaar anders dan anders. Wij ontvingen een leuke reactie van iemand, die door Buurtkracht was geholpen.

In Sinterklaasstijl.!

Kerstukjes voor enkele Rhijnstedebewoners

Net als vorig jaar hebben basisschoolleerlingen van De Burchtgaarde weer kerstukjes gemaakt. Iedere groep maakte één stukje extra en dat betekent dat er zes bewoners van Rhijnstede voor de kerstdagen een bezoekje mochten verwachten van leerling en docente om een kerststukje aan de deur te overhandigen.

Wij hebben in overleg met de zorg en de activiteitencommissie van Rhijnstede zes bewoners benaderd met de vraag of ze op die middag thuis waren en een kerststukje wilden aannemen. Alle zes hebben enthousiast ja gezegd!

Helaas moesten de scholen extra vroeg hun deuren sluiten door strengere coronaregels. Dat betekende dat de leerlingen het op de geplande dag niet meer konden doen. Gelukkig mocht Walter Bakx de stukjes op school nog ophalen. Hij heeft ze later persoonlijk op het geplande moment bij de betreffende bewoners gebracht.

Mooi, dat het op die manier toch door kon gaan!!

Kernteam Buurtkracht4834