Overzicht 2017

Wist u dat in 2017……

  • 125 vrijwilligers actief zijn geweest?
  • alle vrijwilligers zelf ook in de wijk IJpelaar, Blauwe Kei en Overakker wonen?
  • drie vrijwilligers van buiten de wijk zelf hebben aangeboden om ook een handje te helpen?
  • 97 nieuwe hulpvragen zijn binnengekomen? Een aantal daarvan meerdere keren en sommige ook één keer per week of twee wekelijks.
  • er minstens150 keer hulp is verleend?
  • de jongste vrijwilliger 26 jaar was en de oudste 86?
  • ongeveer eenderde van de aanvragen via de officiële hulpverleners kwam?
  • 25 vrijwilligers ingeroosterd zijn om de wekelijkse koffie ochtend bij Pluk! en in het Trefpunt mogelijk te maken?
  • 4 vrijwilligers om toerbeurt meegaan met een cliënte naar het revalidatie oefenbad van Revant?