Vrijwilligers bijeenkomst 21 januari 2023

In januari kwamen de vrijwilligers van Buurtkracht4834 traditiegetrouw bijeen in de ruimte van fysiotherapiepraktijk Pluk!  om met elkaar het nieuwe jaar in te luiden. Door projectleider Walter Bakx werd teruggekeken op de resultaten van het vorige jaar. Een nieuw administratiesysteem is opgezet door vrijwilliger Joris Beek en het werken daarmee hebben Tommes van Ierssel en Anneke Welschen van Alphen inmiddels aardig onder de knie. Beter dan voorheen is nu al snel duidelijk welke vrijwilliger is ingeschakeld voor welke hulpvrager in ons postcodegebied 4834. Een duidelijk overzicht door het hele jaar heen van de inzet van de meer dan 90 vrijwilligers. Deze gegevens komen ook in het jaarverslag 2022.


Aandacht werd ook gevraagd voor de bijeenkomsten van Wonen met Gemak. De eerste is op 31 januari. Door de Gemeente Breda en Zorg voor Elkaar zijn alle mensen boven de 65 jaar in IJpelaar en Blauwe Kei uitgenodigd. De Wijkraad en het Kernteam van Buurtkracht4834 waren betrokken bij de voorbesprekingen om dit project mee vorm te geven.


Walter gaf ook aan, dat JanHenk van Berkel en hij gaan onderzoeken of er een mogelijkheid gevonden zou kunnen worden voor het opzetten van een repair-café in de wijk. Tenslotte werd er stil gestaan bij het stoppen van de zaterdagse inloop- koffieochtend in het Trefpunt. Helaas gaat eigenaar Amarant daar verbouwen en dan krijgt die hele ruimte een andere functie.


Natuurlijk waren er ook complimenten voor verschillende vrijwilligers, onderstreept met een extra bitterbal!! Het was leuk en gezellig om elkaar weer te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren.