Vrijwilligersfeest Buurtkracht Groot Succes!

VRIJWILLIGERSFEEST BUURTKRACHT – zaterdag 2 september 2017 – GROOT SUCCES!

Onder de vrolijke noten van het gastorkest “High Five” onder leiding van Ron Schoenmakers, kwamen op zaterdag 2 september 2017 zo’n vijftig vrijwilligers bijeen in het gebouw van Pluk Fysio, achter De Burcht, voor de start van het Buurtkrachtseizoen 2017/2018.

Met een PowerPoint-presentatie door Riet Hammen, vrijwillig Projectleider van Buurtkracht, werd duidelijk dat Buurtkracht inmiddels 106 vrijwilligers heeft en zo’n 149 hulpvragers! De hulpvragen zijn zeer divers: gewone en ongewone klussen in en rondom het huis, bezoekjes bij eenzaamheid, vervanging van de mantelzorger die dan een avondje naar zijn koor kan, begeleiding naar het Verbeeteninstituut in Tilburg, begeleiding van iemand in zijn laatste levensfase, wekelijkse boodschappen met rolstoelers enz. enz.

De uitbreiding van BuurtkrachtBreda IJpelaar/Overakker met de wijk Blauwe Kei blijkt zeer succesvol: er hebben zich reeds 13 vrijwilligers voor die wijk aangemeld bij de BuurtContactPersoon van Blauwe Kei Adri Heijblom: daar zijn we heel blij mee!

Aan het einde werden Tommes van Ierssel en Anneke Welschen in het zonnetje gezet: Tommes vanwege zijn onaflaatbare energie als coördinator/registrateur. Anneke vanwege haar grote inzet voor de organisatie van de beide koffieochtenden voor mensen die wel wat gezelligheid kunnen gebruiken. Anneke werd verrast met een mooi boeket en een erepenning en Tommes kreeg als ‘KANJER’ van Buurtkracht een beker met de bij deze titel behorende ‘versierselen’ omgehangen.

Zelfs in zijn vakantie – dit jaar boven de Noordpoolcirkel – presteert hij het nog hulpvragers uit Breda – zo’n paar duizend kilometer verderop – met een hulpbieder te matchen!!!

Dank aan:

allen die dit feest mede georganiseerd hebben!

dank aan het orkest!

dank aan alle BuurtContactPersonen en

dank aan alle vrijwilligers van BUURTKRACHT 4834 Breda!

Het was een gezellige middag, volgens velen!