Nieuwsbrief januari 2020

Uit het Jaarverslag 2019

Door een ander te helpen, help je tegelijk jezelf. Je inzet voor anderen is immers ook goed voor je eigen fysieke en mentale gezondheid.

Dat is de kracht van Buurtkracht4834: een netwerk in de eigen buurt, waar zowel de hulpbieder als de hulpvrager profijt van heeft.

Even wat cijfers over het afgelopen jaar:

In 2019 zijn er 151 nieuwe hulpvragen binnengekomen. Dat zijn er meer dan in 2018. Soms zijn dat verzoeken om 1 keer iets te doen (bv. een lamp vervangen of computerstoornis verhelpen), maar veelal zijn het structurele vragen, die soms een inzet 1x per week vragen. We hebben geleerd, dat in zo’n situatie het fijn is om met twee vrijwilligers (of soms meer) aan deze vraag te kunnen voldoen. Denk aan wekelijkse boodschappen of vervoer naar een kaartclubje, dat net te ver weg is om met de rollator te bereiken.

Als je dat met meerderen kunt doen, kun je elkaar ook vervangen als het een keer niet goed uitkomt.

Er zijn afgelopen jaar ook weer nieuwe vrijwilligers bijgekomen en slechts enkelen door veranderde privé omstandigheden afgehaakt.

Meer dan 120 mensen zijn in totaal actief in ons postcodegebied. Het mooie is, dat enkele vrijwilligers verhuisd zijn naar een ander stadsdeel, maar toch actief blijven voor hun eigen cliënten. Dat zegt veel over de betrokkenheid over en weer!!

Incidentele klusjes in huis, 43 keer, kwam vorig jaar het meeste voor.

Maar liefst 30 keer werd vervoer gevraagd. Vaak gaat het dan om afspraken in het ziekenhuis, de podotherapeut, etc., waarvoor men niet de deeltaxi wil benaderen, omdat het heel vaak gebeurt, dat die te laat is. Is het een vast tijdstip, dat wekelijks terugkomt, dan werken we steeds meer met een vast ploegje.

Het verzoek om boodschappen te doen kwam van 25 cliënten. Vaak is dat structureel (1x per week). Soms samen met de cliënt naar het winkelcentrum en nog een kopje koffie daarna, soms boodschappen aan de hand van een lijstje, al of niet samen opgeschreven. Altijd is het persoonlijke contact belangrijk.

Door 19 buurtgenoten is er om computerhulp gevraagd. Vaak meerdere malen bij dezelfde meneer of mevrouw.

Voor 12 mensen is heel expliciet om een bezoekje gevraagd. Dat verzoek komt vaak via één van de kinderen, die ver weg wonen of via de beroepskrachten, die het namens meneer of mevrouw vragen, als ze constateren, dat er slechts heel weinig bezoek komt. Ook die vragen beperken zich niet tot een keertje, maar het liefst 1x per week.

Dat er een klik moet zijn tussen hulpvrager en hulpbieder is duidelijk. Een enkele keer ontbreekt die en dan zoeken we naar een andere vrijwilliger. Het gebeurt zelden, dat we moeten constateren, dat het gewoon niet lukt.

De hulpvragen komen meestal per telefoon bij Buurtkracht binnen. Vorig jaar 67 keer.

Via 06 30 711 712 krijgt de beller Tommes van Ierssel aan de telefoon of zijn partner Anneke Welschen van Alphen. Als ze niet bereikbaar zijn, is er altijd nog de voicemail, zodat teruggebeld kan worden.

Vooral als het om een wat ingewikkelde casus gaat, is telefonisch overleg met de beroepskracht heel plezierig. De meeste ouderen geven ook zelf de voorkeur aan bellen boven een e-mail of een aanvraag via de website BuurtkrachtBreda.nl. Vaak gebruiken ze helemaal geen computer.

Rhijnstede-overleg

Vier keer per jaar heeft Buurtkracht4834 overleg met de beroepskrachten in de wijk. Omdat we vergaderen in de ruimte van Pluk! Fysiotherapie noemen we dat het Rhijnstede overleg.

Zowel  de gemeente (WMO, Zorg voor Elkaar), als de zorgteams van o.a. Careijn en Thebe, IMW, Stib, Zonnebloem, SMO komen daar heen. Fijn om korte lijnen te hebben.

Twee medewerkers van SMO (Stichting Maatschappelijke Opvang) hebben op één van die avonden een presentatie gehouden over hun werk.

Buurtkracht buiten onze wijk

De projectleider op vrijwillige basis van Buurtkracht4834, Riet Hammen, heeft het afgelopen jaar ook weer haar best gedaan om Buurtkracht te promoten buiten onze eigen wijk en een presentatie gehouden voor de KBO. Daar was ook een Mantelzorgmakelaar aanwezig, die op één van de komende Rhijnstede overlegavonden een presentatie komt geven.

Het thema Eenzaamheid

Zorg voor Elkaar heeft een drietal bijeenkomsten georganiseerd over het Thema  Eenzaamheid: algemeen, onder ouderen, onder jongeren. Tineke Stoffels, BuurtContactPersoon en Riet Hammen, projectleider Buurtkracht, hebben in juli 2019 aan deze informatieve bijeenkomsten deelgenomen. In dit kader heeft de projectleider voor een bijeenkomst van BuurtContactPersonen en geïnteresseerde vrijwilligers in het kader van de Week van de Eenzaamheid uitgenodigd onze stadgenoot, mevrouw Prof. Dr. Anja Machielsen, hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek.  Zij heeft het thema onderzocht en hierover  zeer veel gepubliceerd. Naast de vrijwilligers en BCP-ers van Buurtkracht hebben ook anderen gehoor gegeven aan de uitnodiging.

Wat hebben we nog meer gedaan in 2019?

We begonnen het jaar met evaluatiegesprekken met alle BCP-ers. Eén van de belangrijkste conclusies was, dat de BCP-ers in hun eigen rayon voortaan 2x per jaar persoonlijk contact onderhouden om op de hoogte te blijven van de stand van zaken t.a.v. cliëntondersteuning en ook van het persoonlijke wel en wee van de vrijwilliger. Daarnaast is er een Handleiding gemaakt voor BCP-ers en vrijwilligers: “Zo zijn onze manieren”, om allemaal dezelfde uitgangspunten te hanteren in ons handelen.

We zorgden voor de wekelijkse koffie-inloop ochtend op twee locaties in de wijk. Een schema met 23 vrijwilligers, zodat iedere zaterdagochtend twee Buurtkrachtvrijwilligers per locatie aanwezig zijn als gastheer, gastvrouw. Gemiddeld komen op beide plekken ruim 20 mensen per keer.

In juni hebben we op een zondagmiddag een bijeenkomst georganiseerd “Vind een maatje dichtbij”  voor iedereen, die op zoek is naar iemand met dezelfde interesse. Of het nu gaat om een wandelingetje, een kopje koffie samen, een spelletje doen, een boek bespreken. 

Een inspirerende middag, waarin ook concrete afspraken tussen mensen zijn gemaakt.

Er zijn twee zaterdagmiddagbijeenkomsten geweest voor alle vrijwilligers, één in januari en één in september. Ongeveer 60 vrijwilligers ontmoeten elkaar, horen over de laatste ontwikkelingen binnen Buurtkracht in een presentatie van Riet Hammen, enkele vrijwilligers worden in het zonnetje gezet. Gezellige bijeenkomsten en goed voor de onderlinge band.

De gemeentelijke subsidie van € 1500 is geheel gebruikt voor het maken van algemene folders en specifiek materiaal voor de middag  “Vind een maatje dichtbij”. Huur van de vergaderruimte, een drankje en hapje op de vrijwilligersbijeenkomsten, een bloemetje voor wie afscheid nam of in het zonnetje werd gezet.

Ook voor 2020 is gelukkig weer wat subsidie gekregen.

Kerstactie van Basisschool de Burchtgaarde

Hierover is een apart artikel geschreven, dat op de website is te vinden.

Enkele uitingen van “klanttevredenheid” in het afgelopen jaar

Hierbij laat ik u graag nog even weten dat de heer Sietse Groen naar volle tevredenheid de klusjes heeft ‘geklaard’. Geweldig concept, Buurtkracht. Bedankt!” 

Met vriendelijke groet,  Marion.C 

 “Beste medewerkers van 4834Buurtkracht, 

 Ik wens jullie fijne kerstdagen en alle goeds voor 2020 en bedankt voor de hulp die jullie hebben gegeven”,   Met vr. groet   Tonny V 

  “Ja zeker! Ze kan daar nu mee internet bankieren. Dat lukt haar ook zelf.  Ik maak nog een handleiding voor haar, ik heb een muis voor haar geregeld en  die breng ik vrijdag naar haar toe. Dan gaan we op haar verzoek ook nog een  keer oefenen met een overboeking doen.  Ze was heel erg dankbaar en ik was best een beetje geëmotioneerd toen ik  naar huis ging. Voor dit soort mensen ben ik hiermee begonnen. Wat een schat.”  Joris B

Wat gaan we nog extra doen in 2020?

Het komend jaar wordt geprobeerd om vooral meer jonge mensen te betrekken bij dit vrijwilligerswerk. Het merendeel van het vrijwilligersbestand is nu gepensioneerd. We hebben gelukkig wel een aantal mensen, die ook nog een baan hebben en/of jonge kinderen, maar wie weet, wonen er in ons postcodegebied ook studenten, die best iets willen doen voor buurtgenoten. 

Taakverdeling tussen Riet Hammen en Walter Bakx wordt zodanig uitgewerkt, dat Riet een stapje terug kan doen.

Anneke Welschen van Alphen

Als je het gehele jaarverslag 2019 wilt lezen, meld je dan bij Riet Hammen. Zij kan voor een exemplaar zorgen. Het jaarverslag is ook digitaal beschikbaar als PDF.