Jaarverslag 2020

Door de coronapandemie was 2020 een bijzonder jaar, ook voor Buurtkracht 4834. Door de coronabeperkingen konden diverse geplande activiteiten niet doorgaan, zoals bijvoorbeeld de inloop koffieochtenden op de zaterdagochtend bij PLUK! Fysiotherapie aan de Rijnauwenstraat en in het Trefpunt bij Amarant aan de Brigidastraat. Gelukkig kon het merendeel van de hulpvragen dat bij Buurtkracht 4834 binnenkwam wel zoveel als mogelijk worden afgehandeld, uiteraard met inachtneming van de door de overheid geadviseerde coronamaatregelen. En als dat niet lukte is door menig vrijwilliger wel contact gehouden met de betreffende hulpvragers. Ook op deze manier is vanuit Buurtkracht een bijdrage geleverd aan het bestrijden van eenzaamheid tijdens de corona lockdown(s).

Bekijk voor meer informatie het volledige jaarverslag