Jaarverslag 2021

Helaas was 2021 vanwege de voortdurende coronapandemie wederom een bijzonder jaar,
ook voor Buurtkracht 4834. Door de coronabeperkingen konden diverse geplande
activiteiten niet doorgaan, zoals bijvoorbeeld de inloop koffieochtenden op de
zaterdagochtend bij PLUK! Fysiotherapie aan de Rijnauwenstraat en in het Trefpunt bij
Amarant aan de Brigidastraat. Doordat er na de zomer (tijdelijk) weer wat meer
versoepelingen van de coronaregels kwamen, konden de koffieochtenden wel weer worden
opgestart. Daar was iedereen heel erg blij mee! Maar toen er weer beperkingen werden
afgekondigd, moesten de koffieochtenden helaas toch weer voor onbepaalde tijd worden
stopgezet.


Ondanks corona kon, net als vorig jaar, wel het merendeel van de hulpvragen dat bij
Buurtkracht 4834 binnenkwam worden afgehandeld (zie ook paragraaf III met de cijfers over
2021). Uiteraard met inachtneming van de door de overheid geadviseerde
coronamaatregelen.

Bekijk voor meer informatie het volledige jaarverslag

Jaarverslag 2021