Jaarverslag 2022

Gelukkig konden we in 2022 de coronaperiode grotendeels achter ons laten. Een
nieuwjaarsbijeenkomst in januari met onze vrijwilligers zat er helaas nog niet in, maar we
hebben de rest van het jaar wel weer onze gebruikelijke activiteiten kunnen ontplooien.
De inloop koffie-ochtenden op de zaterdagochtend bij PLUK! Fysiotherapie aan de
Rijnauwenstraat en in het Trefpunt bij Amarant aan de Brigidastraat konden weer worden
opgestart. In de post-coronaperiode is het merendeel van de hulpvragen dat bij Buurtkracht
4834 binnenkwam weer gewoon afgehandeld.

Bekijk voor meer informatie het volledige jaarverslag

Download Jaarverslag 2022