Jaarverslag 2023

De taak die we vanaf de start van het project Buurtkracht4834 voor ogen hebben, is de onderlinge hulp in postcodegebied 4834 in Breda (de wijken IJpelaar, Overakker en Blauwe Kei) te stimuleren, door hulpvraag en hulpaanbod met elkaar te verbinden. We koppelen al acht jaar hulpvragers en hulpbieders, die slechts enkele straten van elkaar af wonen. In postcodegebied 4834. Dus altijd dichtbij.

Ons hulpaanbod is breed: boodschappen doen, vervoer en begeleiding naar een arts, kleine klusjes in en rond huis die iemand niet zelf (meer) kan doen, computerondersteuning, een bezoekje brengen, een spelletje met iemand doen, et cetera. Tot nu toe zijn het vooral ouderen die ondersteuning vragen en gezelschap op prijs stellen. Best logisch als je bedenkt dat velen van hen niet meer zo mobiel zijn en vaak alleen wonen. Dierbaren en vrienden zijn inmiddels soms ook hulpbehoevend of overleden en de kinderen wonen (vaak) ver weg. Een bezoekje van een (veel) jonger iemand kan heel verfrissend zijn, leerzaam, gezellig en hartverwarmend voor beiden.

Bekijk voor meer informatie het volledige jaarverslag

Download Jaarverslag 2023