Jaarverslag 2022

Gelukkig konden we in 2022 de coronaperiode grotendeels achter ons laten. Eennieuwjaarsbijeenkomst in januari met onze vrijwilligers zat er helaas nog niet in, maar wehebben de rest van het jaar wel weer onze gebruikelijke activiteiten kunnen ontplooien.De inloop koffie-ochtenden op de zaterdagochtend bij PLUK! Fysiotherapie aan deRijnauwenstraat en in het Trefpunt bij Amarant aan de Brigidastraat konden weer wordenopgestart. In …

Vrijwilligers bijeenkomst 21 januari 2023

In januari kwamen de vrijwilligers van Buurtkracht4834 traditiegetrouw bijeen in de ruimte van fysiotherapiepraktijk Pluk!  om met elkaar het nieuwe jaar in te luiden. Door projectleider Walter Bakx werd teruggekeken op de resultaten van het vorige jaar. Een nieuw administratiesysteem is opgezet door vrijwilliger Joris Beek en het werken daarmee hebben Tommes van Ierssel en Anneke Welschen van Alphen inmiddels …

Vrijwilligersbijeenkomst

zaterdag 17 september 2022 Dankzij de gastvrijheid van Frans van der Brugge van fysiotherapiepraktijk Pluk! konden we weer gebruik maken van zijn ruimte. Het werd een fijne en gezellige bijeenkomst met een goede opkomst. Voor het eerst was er ook de mogelijkheid om een cliënt(e) mee te brengen. Twee vrijwilligers brachten een oudere dame mee, een extra uitje voor hen. …

Op stap!

Op verzoek van de medewerkers van Amarant Noutenhof, waar dagbesteding wordt geboden aan mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), hebben drie vrijwilligers van Buurtkracht meegeholpen een wandeling door de wijk mogelijk te maken. Dank aan Lotty Bakker, Laura Haks en Tommes van Ierssel.Alle mensen, die gefotografeerd zijn, vonden het goed, dat de foto’s op onze website zouden komen.

Jong & Oud

Extra leuk! Oud en jong bijeen op de zaterdagse inloop koffie ochtend bij Pluk Fysiotherapie.

Jaarverslag 2021

Helaas was 2021 vanwege de voortdurende coronapandemie wederom een bijzonder jaar,ook voor Buurtkracht 4834. Door de coronabeperkingen konden diverse geplandeactiviteiten niet doorgaan, zoals bijvoorbeeld de inloop koffieochtenden op dezaterdagochtend bij PLUK! Fysiotherapie aan de Rijnauwenstraat en in het Trefpunt bijAmarant aan de Brigidastraat. Doordat er na de zomer (tijdelijk) weer wat meerversoepelingen van de coronaregels kwamen, konden de koffieochtenden wel …

Mijnwoongenoot.nl

Het is wellicht voor u als bezoeker van onze website interessant om ook eens te kijken naar de website www.mijnwoongenoot.nl, opgezet door een docente van Avans Hogeschool en daarnaast Sociaal Ondernemer. U vindt er informatie over het verbinden van senioren met woonruimte over, met studenten, die woonruimte zoeken. Dit in ruil voor een vergoeding en/of (lichte zorg-)diensten.

Een traditie voortgezet ondanks Corona.

Ook in 2021 hebben leerlingen van de Burchtgaarde school weer kerststukjes gemaakt voor oudere bewoners van het complex Rhijnstede. Helaas was het, vanwege de door Corona afgekondigde schoolsluiting, niet mogelijk om ze samen met de kinderen naar de ouderen te brengen. Vanuit Buurtkracht 4834 zijn we de kerststukjes gaan ophalen op school. De leerlingen vonden het fijn dat wij ze …

Jaarverslag 2020

Door de coronapandemie was 2020 een bijzonder jaar, ook voor Buurtkracht 4834. Door de coronabeperkingen konden diverse geplande activiteiten niet doorgaan, zoals bijvoorbeeld de inloop koffieochtenden op de zaterdagochtend bij PLUK! Fysiotherapie aan de Rijnauwenstraat en in het Trefpunt bij Amarant aan de Brigidastraat. Gelukkig kon het merendeel van de hulpvragen dat bij Buurtkracht 4834 binnenkwam wel zoveel als mogelijk …